Modificările fiscale semnificative aduse de O.G. 16/2022

Modificările fiscale semnificative aduse de O.G. 16/2022

Activul normativ adoptat 

În Monitorul Oficial nr. 716 din data de 15 iulie 2022 a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale. Vom prezenta pe scurt cele mai importante modificări și completări introduse prin această Ordonanță în cele ce urmează.

Impozitul pe profit

Se introduc următoarele modificări:

Facilitatea de scutire a profitului reinvestit

Se extinde facilitatea privind scutirea de impozit a profitului investit și pentru investițiile în active utilizate în activitatea de producție și procesare precum și în activele reprezentând retehnologizare. Această măsură intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023. Aceste active vor fi stabilite prin Ordin al ministrului finanţelor.

Impozitul pe dividende

Se majorează, începând cu 1 ianuarie 2023, cota de impozitare a dividendelor distribuite/plătite între persoane juridice române, precum și pentru cele distribuite/plătite nerezidenților de la 5% la 8%.

De asemenea, nu vor mai fi scutite de impozit dividendele distribuite/plătite fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative. Simetric, s-a eliminat scutirea de impozit  și în cazul platilor de dividende plătite către fonduri de pensii nerezidente.

Regimul fiscal aplicabil dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române/persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al UE

Sunt aliniate condițiile (ca de exemplu, condiții referitoare la tipul de entitate acceptată în sensul aplicării scutirii) pentru aplicarea regimului de scutire a dividendelor interne și transfrontaliere, plătite de un rezident român, în situații comparabile.

Impozitul specific

Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi se abrogă începând cu data de 1 ianuarie 2023, iar contribuabilii care au intrat sub incidența acestei legi, pot opta fie pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, fie pentru plata impozitului pe profit.

Reguli noi privind calculul impozitului/taxei pe clădirile care cuprind spaţii cu destinaţie rezidenţială şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială

Concomitent cu eliminarea sintagmei ”clădire cu destinație mixtă”, O.G. nr. 16/2022 prevede reguli noi referitoare la modul de calcul al impozitului/ taxei pe clădirile care cuprind spaţii cu destinaţie rezidenţială şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială, respectiv, pentru aceste clădiri, impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcţie de destinaţia suprafeţelor cu o pondere mai mare de 50% şi se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinaţiei majoritare, asupra valorii întregii clădiri.

Corelări referitoare la modalitatea de calcul a impozitului pe teren

Noile prevederi au cuprins, printre altele, și clarificări referitoare la modalitatea de impozitare a terenurilor intravilane înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum și în cazul terenurilor extravilane în sensul eliminării suprafeţelor de teren acoperite de clădiri din suprafața terenului care stă la baza determinării impozitului/taxei pe clădiri.

Noi avem ofertele voi aveti cererea

Vezi anunturi